Tomas Karlsson

Snickare från Nyköping som arbetar som lärare i snickeri på Bygghantverksprogrammet vid Institutionen för kulturvård – Mariestad, Göteborgs universitet.

Min licentiatundersökning, Ramverk – en studie i bänksnickeri (2013), behandlar snickeriteknik vid tillverkning av en ramverksdörr med handverktyg. Syftet är att rekonstruera och dokumentera snickeriteknik från tiden före snickeriarbetets mekanisering. Den övergripande frågan som ställs är: Hur tillverkades en ramverksdörr och karm med handverktyg innan snickeriarbetet mekaniserades? Undersökningens två huvudsakliga källmaterial, en källardörr med spår efter tillverknings-processen och en beskrivning av tillverkningen av en dörr ur Bong Byggnadssnickaren på landet (1883) analyseras och tolkas för att sammanställas till hypoteser om hur dörrtillverkningen med handverktyg kan ha gått till. Hypoteserna prövas i något vi valt att kalla för hantverksförsök. Tanken med hantverksförsöket är att utföra hantverk, i mitt fall att snickra.

Under arbetet med att tillverka dörrar med handverktyg, där i stort sett allt arbete sker vid hyvelbänken, visade det sig att min hyvelbänk med en rad med bänkhakar behövde kompletteras med ytterligare fastspänningsmöjligheter för att jag skulle kunna arbeta effektivt. Jag skaffade en gammaldags hållhake  som tidigare använts vid traditionellt bänksnickeri. Hållhaken underlättade fastsättningen vid flera arbetsmoment t.ex. kapning och kantning. I min licentiatundersökning använde jag verktyg som tidsmässigt kan placeras från 1800-talets slut och till något senare. Min plan är nu att förflytta nästa undersökning till 1600-1700-talen och använda verktyg- och bänktyper från tidsperioden. Första steget i detta arbeta är att göra en kartläggning och historisk översikt över hyvelbänkar. Nästa steg blir att välja ut en hyvelbänk och tillverka den. Därefter provas bänken.

Om snickring av hyvelbänken.

Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri

2 tankar på “Tomas Karlsson

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s